هشدار انجمن صنعت باتری نسبت به افزایش واردات باتری های بی کیفیت

1392/12/17
فرستاده شده توسط  
2146 بار نمایش
رئیس انجمن صنفی صنعت باتری نسبت به افزایش واردات باتری های بی کیفیت خودرو طی ماه های اخیر هشدار داد.

مسعود گل­شیرازی در این باره گفت: بازرسی های نامحسوس ما و گزارش های رسیده به انجمن نشان می دهد که متأسفانه طی ماه های اخیر واردات باتری خارجی به کشور بسیار افزایش یافته است و این باتری های وارداتی نیز عموماً به لحاظ کیفی در سطح بسیار پایینی قرار دارند.

وی ادامه داد: پیگیری های انجمن حاکی از آن است که   هیچ یک از باتری های وارداتی دارای گارانتی معتبر و قابل اتکا نمی باشند، و همین نقص باعث متضرر شدن خریداران آن ها شده است.

رئیس انجمن صنفی صنعت باتری تأکید کرد: این واردات بی مورد در حالی انجام می گیرد که تولیدات داخلی از لحاظ استانداردهای جهانی در سطح بسیار بالایی قرار دارند و دارای گارانتی معتبر می باشند.