مصوبه هیئت مدیره انجمن صنعت باتری و ذخیره سازهای ایران/لزوم جمع آوری و بازیافت مطابق با استاندارد باتری های فرسوده

فرستاده شده توسط  مدیر سایت
3072 بار نمایش


 طبق برآودهای صورت گرفته تقاضای سالانه باتری استارتر خودرویی در کشور بالغ بر 12 میلیون عدد می باشد. با توجه به این که حدود 500 هزار دستگاه از این تقاضا در خطوط تولید کارخانجات  خودرو سازی کشور مصرف می شود می توان تخمین زد سالانه حدود یازده و نیم میلیون دستگاه باتری در کشور فرسوده می شود.

باتری سرب/ اسیدی (Lead-Acid Battery, LAB) شامل اجزایی از جمله درب و بدنه پلاستیکی (Battery Case)، عایق بین صفحات (Separator)، مواد الکتروفعال مثبت (Positive Active Material, PAM)، مواد الکتروفعال منفی (Negative Active Materials, NAM)، شبکه ها (Grids)، پل و اتصالات سربی (Straps & Poles) و الکترولیت می باشد، که در اثر کارکرد و اتمام کارایی به باتری سرب/ اسیدیفرسوده (Scrap Lead Acid Battery, SLAB)تبدیل می شود. در باتری فرسوده مواد الکتروفعال مثبت و منفی، ترکیبات سرب (Lead Paste) و شبکه، استرپ و پل ها، سرب فلزی (Metallic Lead) را تشکیل می دهند که منبع سرب در فرآیند بازیافت می باشند.

حدود 20تا 25 درصد وزن باتری فرسوده الکترولیت(محلول آبی اسید سولفوریک) می باشد که در صورت عدم رعایت استاندارد در بازیافت باتری فرسوده وارد محیط زیست شده و باعث آلودگی آب، خاک و هوا می گردد. همچنین ترکیبات سرب دار حاوی حداقل 50 درصد سولفات سرب می باشد که در فرآیند سنتی و غیر استاندارد ذوب و احیا این ترکیبات در کوره های حرارتی و در حضور کک به عنوان عامل احیاء ترکیبات سرب، با انتشار گازهای Sox همراه بوده و صدمات جبران ناپذیر به محیط زیست وارد می کند.

با توجه به الزام خریدار باتری نو به تحویل باتری فرسوده به فروشنده جهت جمع آوری و بازیافت اصولی و استاندارد این باتری ها اما باتری هایی که بدون ضابطه وارد چرخه فروش می شوند بدون هیچ گونه نظارتی راهی مراکز بازیافتی غیر استاندارد می شوند که اثرات زیست محیطی این معضل بسیار مخرب خواهد بود.

بنابراین لازم است دستگاه های مسئول به این مسئله ورود کرده و فرایند الزام بازیافت استاندارد باتری های فرسوده را طرح ریزی کنند. در همین راستا هیئت مدیره انجمن صنعت باتری و ذخیره سازهای ایران در جلسه مورخه 2/09/1394  خود طی مصوبه ای مقرر نمود طی مکاتبات این انجمن با سازمان محیط زیست و دستگاه های متولی این امر زمینه ای فراهم گردد تا تمامی عرضه کنندگان باتری های سرب اسیدی در ازای فروش هر دستگاه باتری نو ملزم به تحویل یک دستگاه باتری فرسوده گردند تا امکان استفاده از این باتری ها در جهت بازیافت غیر استاندارد و مخرب به حداقل برسد.