مجامع عادی و فوق العاده انجمن صنعت باتری و ذخیره سازهای ایران

فرستاده شده توسط  مدیر سایت
2111 بار نمایش


 

 

 

 

 

 

 

 

بدین وسیله از کلیه اعضای محترم انجمن صنعت باتری و ذخیره سازهای ایران دعوت می گردد در مجامع فوق العاده و عادی انجمن با دستور جلسات ذیل که در تاریخ 14/06/1395 روز یکشنبه ساعت 15 در محل دفتر انجمن به آدرس تهران انتهای خیابان وزرا روبروی خیابان 35 پلاک 102 واحد 10 تشکیل می گردد حضور بهم رسانید.

الف- دستور جلسه مجمع فوق العاده:

1-    اصلا ح موادی از اساسنامه انجمن

2-     تصویب الحاق انجمن به اتاق بازرگانی صنایع، معادن وکشاورزی ایران

3-      سایر موارد که در صلاحیت مجمع فوق العاده می باشد   

 ب- دستورجلسه مجمع عادی:

1-    استماع گزارش عملکرد هیات مدیره و بازرس

2-    ارایه گزارش عملکرد مالی وتراز مالی منتهی به پایان سال مالی انجمن  و تصویب آن

3-    انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس

4-    تعیین روزنامه کثیرالانتشار

5-    سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عادی می باشد


 

هیئت مدیره انجمن صنعت باتری وذخیره سازهای ایران