انواع باتری خودرو و صنعتی در لیست ممنوعیت خرید خارجی دولت قرار گرفت

1394/04/14
فرستاده شده توسط  مدیر سایت
2057 بار نمایش

نعمت زاده وزیر صنعت در یک  نشست خبری از برنامه وزارت خانه اش درباره نحوه حمایت از تولید داخلی به تهیه لیست 280 قلم کالا که مشابه آن در داخل تولید می شود اشاره کرد وگفت  پس از ارائه و تصویب این لیست در هیئت دولت خرید مشابه خارجی این کالاها از سوی دستگاه های دولتی ممنوع می شود.

وی گفته بود: اخیراً یک فهرست شامل 217 قلم کالای ساخت داخل تهیه و به هیأت دولت ارایه شده تا دستگاه های دولتی از واردات آنها به روش مستقیم یا از طریق پیمانکاران خودداری کنند.

به گفته وی، قبلاً نیز لیستی شامل 186 قلم کالا تهیه شده بود و این بار نیز لیستی شامل بیش از 200 قلم کالا با همکاری دستگاه های دولتی تهیه و برای تصویب به هیأت دولت ارایه شده است.

نعمت زاده گفته بود: با تصویب این فهرست، دستگاه های دولتی موظف می شوند نیازهای خود را از تولیدات داخلی تأمین کنند.

بر این اساس پیش نویس فهرست تکمیلی کالاهای مشمول ممنوعیت خرید خارجی توسط دستگاه‌های دولتی برای تصویب نهایی به هیأت دولت ارائه شده، که  انواع باتری های خودرویی و صنعتی نیز در آن گنجانده شده است.