مجموعه باتری

توسط مدیر سایت
2542بار نمایش
باتری های دوال-کربن به غیر از عدم وجود انرژی کافی، استفاده از باتری های لیتیوم-یونی محدودیت ...
توسط مدیر سایت
2628بار نمایش
باتری های دوال-کربن به غیر از عدم وجود انرژی کافی، استفاده از باتری های لیتیوم-یونی محدودیت ...
توسط
2909بار نمایش
  اتریهای سرب اسید و نیکل کادمیوم از پرکاربرد ترین انواع باتری ها در صنعت می‌باشند. اغلب این سوال پیش می‌آید که این دو با ...