شرح وظایف کمیته آموزش و پژوهش1- آموزش فنی مهندسین و تکنسین های بخش تولید و تعمیر صنعت باتری

2- تلاش در جهت افزایش سطح آگاهی عمومی در مورد باتری ها و نحوه استفاده صحیح از آن ها

3- برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت مقدماتی برای دانش آموزان و دانشجویان علاقه مند به باتری و ذخیره سازها

4- برگزای دوره های آموزشی بلند مدت تخصصی برای اعضای انجمن به منظور کمک به ارتقاء روش­های تولید، توزیع، بازاریابی و بازیافت باتری

5- شناسایی دوره های آموزشی برتر بین المللی در ارتباط با صنعت باتری و فراهم کردن تسهیلات برای اعضا به منظور شرکت در این دوره ها

6- فرهنگ سازی در امر آموزش در میان اعضا

7- بررسی و تعیین نیازهای آموزشی پرسنل اعضا

8- تهیه متون آموزشی و ارائه به اعضا

9- پژوهش در کم و کیف آموزش رایج در شرکت ها، سازمان ها و موسسات صنعت باتری در ایران و جهان و در مرحله اول ارائه راهکارها به اعضا برای پیشبرد بهتر امر آموزش و در مراحل بعد به مسئولان برای استفاده در برنامه های کلان اموزشی کشور