شرح وظایف کمیته اقتصادی و بازاریابی1- پیشبرد ارتباط با اتاق بازرگانی و انجام امور مربوطه

2- ارائه مشاوره به اعضا به منظور توسعه سیستم های بازاریابی و فروش محصولات صنعت باتری

3- تأسيس، تقويت و گسترش شركتهاي تعاوني و صندوق های قرض الحسنه به منظور برخورداري اعضا از تسهيلات بيشتر

4- برقراری ارتباط موثر با وزارتخانه ها، سازمان های دولتی و خصوصی و بانک ها به منظور جلب تسهیلات بیشتر برای سرمایه گذاری در صنعت باتری