سیاست‌های كلی اقتصاد مقاومتی

 

 رئوس و الزامات «اقتصاد مقاومتی»، برگرفته از بیانات مقام معظم رهبری (مدظله­العالي)

 

اقتصاد مقاومتی چیست؟

1-     الگوی علمی متناسب با نیازهای کشور ما است.

2-    درون‌زا و متّکی به امکانات کشور خودمان است.

3-    درون‌گرا (محصور و محدود کردن اقتصاد) نیست.

4-    برون‌گرا است و با اقتصادهای جهانی تعامل دارد.

5-    مردم‌بنیاد است؛ اقتصاد دولتی نیست و با اراده، سرمایه و حضور مردم تحقّق پیدا میکند.

6-    دانش‌بنیان است، از پیشرفتهای علمی استفاده و به آن تکیه میکند.

7-    عدالت‌محور است؛ و تنها به شاخصهای اقتصاد سرمایه‌داری اکتفا نمیکند.

8-    همیشگی است و در شرایط تحریم و غیر تحریم بارور خواهد بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الزامات اقتصاد مقاومتی

1-     حمایت مسئولان از تولید ملّی

2-    اهمیت دادن صاحبان سرمایه و نیروی کار به تولید ملّی

3-    ترجیح فعّالیّت تولیدی بر فعّالیّتهای دیگر توسط صاحبان سرمایه

4-    ترویج تولید ملّی در همه‌ی سطوح توسط مردم  و مسئولان با مصرف تولیدات داخلی