معرفی انجمن

                                                                                       

تشکیل انجمن از اصولی و اساسی‌ترین امور هر صنفی است. انجمن‌ها توسعه برنامه‌ها و تداوم طرح‌هایی را تسهیل می‌کنند که برای بهبود وضع رفاهی و حقوقی اعضایشان طراحی شده است. آنها موجب پیشبرد طرح‌ها و فعالیت‌ها و جلب حمایت نهادها از حوزه تخصصی انجمن می‌شوند. آنها جبهه متحدی در مقابل جهان گسترده می‌سازند و تداوم رشد و توسعه حرفه خود را از طریق آموزش منظم و جذب اعضای جدیدی که از مهارت بالایی برخوردارند، تضمین می‌کنند.

لذا با توجه به وجود بیش از 20 واحد تولیدی باتری با اشتغال‌زایی بیش از 40 هزار نفر در کشور، انجمن صنعت باتری و ذخیره‌سازهای ایران تشکیل شد و هدف اصلی از تشکیل آن، حفظ حقوق واحدهای تولیدکننده صنعت باتری و ذخیره‌سازها و بهره‌وری مستمر و حمایت از تولیدکنندگان این بخش مهم از صنعت کشور است.

این انجمن با ایجاد تعامل و ارتباطی قوی با بخش‌های صنعتی دولتی همچون وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، گمرک و بانک‌ها، به دنبال نظارت بر تمام مراحل تولید و توزیع باتری در کشور و همچنین رصد بازارهای جهانی برای یافتن بازارهای هدف و توجه به نوسانات حاکم بر فضای جهانی و تأثیرات آن بر قیمت‌ها و همچنین قوانین مؤثر این صنعت است.