اساس نامه انجمنبسمه تعالي

« اساسنامه انجمن صنفي كارفرمايي صنعت باتری و ذخیره سازهای ایران »

 

فصل يكم - كليات

ماده 1 - هدف :

به استناد مادة 131 قانون كار جمهوري اسلامي ايران و در اجراي آيين‌نامه انجمن‌هاي صنفي و كانون هاي مربوط و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانوني و بهبود وضع اقتصادي كارفرمايان كه خود متضمن حفظ منافع جامعه نيز باشد؛ اين انجمن صنفي تشكيل مي‌گردد.

ماده2- نام، حوزة فعاليت و اقامتگاه قانوني انجمن صنفي :

نام : انجمن صنفي کارفرمايي صنعت باتری و ذخیره سازهای ایران كه در اين اساسنامه به اختصار«انجمن صنفي» ناميده مي‌شود.

حوزة فعاليت انجمن صنفي: حوزة جغرافيايي سراسر کشور و محل استقرار دفتر مركزي آن در استان تهران - شهرستان تهران - خ وزرا مقابل خ 35 ساختمان 102 طبقه پنجم واحد 10 مي باشد.

تبصره - هيأت مديره مي‌تواند هر زمان كه ايجاب نمايد، نشاني انجمن صنفي را در محدوده حوزه فعاليت خود تغيير داده و مراتب را همزمان با اطلاع به اعضا - از طريقي كه به تصويب مجمع عمومي رسيده باشد - به طور کتبي به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي نيز منعکس نمايد.

ماده 3- وظايف اساسي وعام انجمن صنفي :

1- كوشش در جهت استيفاي حقوق و خواستهاي مشروع و قانوني اعضا از طريق ايجاد زمينه‌هاي مساعد به منظور نيل به اهداف انجمن.

2- جمع آوري اطلاعات، بررسي و تحقيق درباره مشكلات، شناخت نيازها و اولويتها.

3- برنامه ريزي براي تامين نيازهاي صنفي، آموزش، توسعه و گسترش فعاليت ها.

4- كوشش در ارتقاي بهره وري منابع و ظرفيت توليد، انتقال نوآوري تكنولوژيك.

5- سعي در بهبود كيفيت توليد يا بررسي، شناخت و استقرار روشهاي نوين كنترل كيفيت.

6- كوشش براي هماهنگي در امور آموزش، ارتقاي مهارت و تامين نيروي انساني مورد نياز، همكاري با وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و ساير دستگاهها و نهادهاي ذيربط براي انجام آموزش هاي مربوط به حفاظت فني و بهداشت كار.

7- انجام تحقيقات لازم و ارائه نظر مشورتي و حقوقي در خصوص تهيه لوايح و طرحهاي مربوط به قوانين كار و تامين اجتماعي و مسائل رفاهي و حقوق قانوني كارفرمايان به مراجع ذيربط.

8- دريافت وروديه، حق عضويت و كمكهاي مالي داوطلبانه مطابق اساسنامه.

9- همكاري در جهت تأسيس، تقويت و گسترش شركتهاي تعاوني وصندوق قرض الحسنه مرتبط با وظايف انجمن صنفي به منظور برخورداري اعضا از تسهيلات بيشتر.

10- حمايت ودفاع از حقوق و منافع صنفي و حرفه‌اي اعضا از طريق ارايه پيشنهاد و جلب پشتيباني مراجع و سازمان هاي دولتي و ملي نسبت به هدف هاي انجمن.

11- خريد، فروش و تملك اموال منقول و غيرمنقول انجمن صنفي به نام و به حساب انجمن صنفي مشروط بر آنكه به قصد تجارت و جلب نفع نباشد.

12- پيوستن به انجمن‌هاي صنفي همگن به منظور تشكيل يا عضويت در كانون انجمن‌هاي صنفي مربوط با رعايت مقررات قانوني.

13- همكاري با ساير تشكل‌هاي صنفي و انجام ساير وظايف و اختياراتي كه به موجب مقررات قانوني بر عهدة انجمن هاي صنفي قرار داده شده يا خواهد شد.

14- قبول مسووليت و همكاري با وزارتخانه ها، سازمانها و نهادهاي رسمي در انجام وظايف و تكاليفي كه اين دستگاه ها به انجمن هاي صنفي محول مي كنند و آمادگي براي ارائه مشورتهاي لازم به آنها.

15- ايجاد ارتباط با تشكلها و سازمانهاي مرتبط با وظايف انجمن هاي صنفي يا كانون هاي مربوط در داخل كشور درچارچوب فعاليتهاي صنفي و قوانين و مقررات كشور.

16- شركت در مذاكرات حرفه اي با ساير سازمانهاي كارفرمايي ذيربط مشمول قانون و انعقاد پيمانهاي دسته جمعي با سازمان هاي كارگري.

ماده 4- وظايف اختصاصي انجمن صنفي :

1- مشارکت در نظارت بر واحدهای صنعتی و صنفی عضو انجمن در قالب طرح های مشترک نظارتی در چارچوب قانون نظام صنفی، قانون تعزیرات و قانون حمایت و قانون بهبود مستمر کسب و کار

2-  انعکاس مسائل و مشکلات مربوط به صنعت به مراجع ذیربط و پیگیریهای لازم به جهت رفع موانع،توسط انجمن از طریق دریافت اطلاعات مربوطه از اعضاء  انجمن یا واحدهای تولیدی

3- همکاری لازم به منظور اطلاع رسانی به مصرف کنندگان پیرامون علایم ثبت و شناسایی مشخصات محصول (از قبیل قیمت مصرف کننده و کاربرد نشان استاندارد و...)و دیگر ویژگی های محصولات.

4- پیگیری موضوعات و شکایات طرح شده پیرامون موضوع تقلب در کیفیت محصولات و انعکاس موارد به سازمان های ذیربط از جمله سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران،سازمان تعزیرات حکومتی و...

5- پیگیری، انعکاس و حمایت از تنظیم سیاست­های حمایتی در جهت حفظ منافع تولید کنندگان انجمن براساس گزارش های دوره ای ارائه شده (حسب مورد) از جمله بحث تعرفه ها و قیمت گذاری

6- هماهنگی نهادها و سازمان­های فعال در زمینه نظام بخشی توزیع کالا در مبادی مصرف.

7- ایجاد بانک اطلاعاتی و گردآوری آمار تولید، توزیع، صادرات و واردات محصولات به مبادی ذیربط، توسط انجمن.

8- تعامل و همکاری با رسانه­ها و پاسخگویی در خصوص موضوعات مرتبط با صنعت باتری در رسانه­ها.

         9- تهیه سند چشم انداز، راهبردها و برنامه عملیاتی در خصوص این صنعت.

10- حمایت از تنظیم بازار در جهت تامین و توزیع به موقع صنعت باتری و ارائه خدمات پس از فروش به منظور حمایت از ذینفعان این صنعت.

11-  ارائه برنامه مستمر و تلاش در جهت کسب تکنولوژی­های برتر در تمامی ابعاد در زمینه کاهش مصرف انرژی و افزایش بهره وری و ارتقاء کیفیت.

12- مشارکت در تعریف استانداردهای مرتبط با صنعت و ارائه طرح های نظارتی و آموزشی بویژه طرح های کنترل کیفیت و نهادینه کردن استاندارد محصولات تولیدی با همکاری مراجع ذیربط.

13-  حمایت از اعضا در جهت حفظ توزیع قانونی و جلوگیری از قاچاق و دیگر عملیات غیرقانونی و همکاری در جهت آسیب شناسی شبکه های توزیع مرتبط.

14-  مطالعه و پژوهش در زمینه ارتقای فرآیندهای تولید و تنظیم استانداردهای مرتبط به منظور حفاظت از محیط زیست.

15- تلاش در جهت اعتلای حقوق مصرف کنندگان در خصوص خدمات پس از فروش، بهبود مستمر کیفیت و تولید محصولات متنوع جهت پوشش دادن به سلایق مختلف.

16- ارائه راهکارهای حمایتی به منظور تسهیل و هموار کردن مسیرهای صادرات با رویکرد صادرات محور نمودن صنعت باتری.

17- ارائه خدمات فنی و مهندسی، مالی، مشاوره­ای، مدیریتی و آموزشی به اعضا و متقاضیان به منظور استفاده از منابع مالی و امکانات بین المللی.

18- پایش اطلاعات و آمارها به منظور ارزیابی عملکرد اعضا.

19- ایجاد فضای رقابتی سالم در زنجیره تأمین جهت مصرف کنندگان عمده به منظور حمایت از اقتصاد ملی و توسعه همکاری و تعامل بین اعضا.

 

فصل دوم

شرايط عضويت، تعليق، سلب عضويت و منابع مالي انجمن صنفي

ماده 5 شرايط عضويت :

كليه اشخاص حقيقي و حقوقي در صورت دارا بودن شرايط زير مي‌توانند به عضويت اين انجمن صنفي درآيند :

1- تابعيت ايران.

2- کلیه شرکتهای تولیدی صنعت باتری و ذخیره­سازها در حوزه فعاليت انجمن صنفي با ارايه مدارك شناسايي معتبر.

3- ارائه مدارك معتبر مبني بر كارفرما بودن مطابق قانون كار.

4 - قبول و تعهد اجراي مقررات اين اساسنامه وتصميمات و مصوبات قانوني اركان انجمن صنفي.

5- پرداخت وروديه وهمچنين پرداخت حق عضويت به طور مرتب.

تبصره 1- كليه واجدان شرايط مي‌توانند آزادنه عضويت انجمن را بپذيرند و هيچ كس را نمي‌توان به عضويت در انجمن صنفي مجبور يا از قبول عضويت آن منع نمود.

تبصره 2- شكايت در خصوص عدم پذيرش عضويت متقاضيان به دليل عدم احراز شرايط عضويت توسط هيات مديره و يا تعليق عضويت اعضا توسط بازرس / بازرسان در اولين جلسه مجمع عمومي مطرح مي شود و تصميمات مجمع در اين زمينه قطعي است.

تبصره 3 – در صورتي كه هر يك از اعضا شرايط عضويت انجمن صنفي را از دست دهد ؛ از عضويت در انجمن مستعفي شناخته مي شود، ليكن ملزم به انجام تعهدات قبلي است.

 

ماده 6 - موارد تعليق يا محروميت از عضويت انجمن صنفي :

1- عدم پرداخت به موقع حق عضويت تعيين شده با توجه به ماده 9 اين اساسنامه (با اعلام مسوولان مالي انجمن صنفي).

2- عدم رعايت مفاد اين اساسنامه و توصيه‌ها و تصميمات قانوني هريك از اركان انجمن (با اعلام هيأت مديره انجمن صنفي).

3- از دست دادن شرايط مندرج در ماده 5 اين اساسنامه.

4- آرای قطعي صادره از سوي مراجع قضايي كشور.

5- تغيير شغل و عدم اشتغال در شغل مربوط بيش از شش ماه.

تبصره – در موارد بندهاي 1و 2 عضويت شخص مورد نظر تا تشكيل مجمع عمومي به حالت تعليق در مي آيد وتارفع تعليق توسط مجمع عمومي عادي،حق راي نخواهد داشت.

ماده 7- منابع مالي انجمن صنفي :

الف – وروديه براي هر عضو كه فقط براي يك باردريافت مي‌گردد و مبلغ آن توسط مجمع عمومي عادي معين مي گردد.

ب - حق عضويت ماهيانه/ساليانه كه مبلغ آن توسط مجمع عمومي عادي معين مي گردد.

ج – كمك ‌هاي مالي داوطلبانه اعضا در حد توانايي وبه اختيار كمك دهنده.

تبصره 1- قبول و دريافت كمك‌هاي مالي از ساير اشخاص حقيقي و حقوقي غير عضو منوط است به اطلاع كتبي به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي.

تبصره 2- انجمن صنفي داراي حداقل 3 دفتر با عنوانهاي دفتر عضويت و دفتر امورمالي و دفتر صورتجلسات هيات مديره مي‌باشد.

ماده 8- كليه اعضا بايد باتوجه به ماده7 حق عضويت خود را مرتباً به خزانه‌دار پرداخت و يا به حساب بانكي كه انجمن صنفي تعيين و اعلام مي‌كند واريز و رسيد بانكي را به خزانه‌دار تسليم نمايند.

تبصره 1- دريافت و جمع‌آوري حق عضويت و ساير منابع مالي بايد به موجب قبض‌هاي چاپي شماره‌دار باشد و به امضاي ریيس هيأت مديره و خزانه دار انجمن برسد.

تبصره 2- مبالغي كه به عنوان وروديه و حق عضويت دريافت مي‌شود، قابل استرداد نيست.

تبصره 3- هيأت مديره نمي‌تواند منابع مالي انجمن صنفي را خارج از حدود مقرر در اين اساسنامه به مصرف برساند.

ماده 9 - چنانچه هر يك از اعضا در مدت حداكثر 3 ماه بعد از موعد مقرر از پرداخت حق عضويت خودداري نمايد، از طرف خزانه‌دار به وي اخطار كتبي داده مي‌شود. چنانچه از تاريخ اخطار، حداكثر ظرف يك ماه بدون عذر موجه اقدام به پرداخت حق عضويت عقب افتاده ننمايد، با تصويب هيات مديره، عضويت شخص مذکوردرانجمن صنفي، به حالت تعليق در مي آيد. اخراج يا قبول مجدد عضويت آنان از اختيارات مجمع عمومي عادي مي‌باشد.

تبصره - تشخيص موجه بودن عذر اعضاي مورد نظر، با هيأت مديره خواهد بود.

 

فصل سوم

اركان انجمن صنفي

ماده 10- اركان انجمن صنفي عبارت است از :

1- مجمع عمومي

2- هيأت مديره

3-بازرس يا بازرسان

الف - مجمع عمومي، حدود وظايف و اختيارات آن :

ماده 11 – مجمع عمومي كه عالي‌ترين ركن انجمن صنفي است، از اجتماع اعضای حقيقي و نمايندگان اعضاي حقوقي، به دو صورت عادي و فوق العاده تشكيل مي گردد.

تبصره 1 – براي تشكيل مجامع عمومي عادي وفوق العاده، هيأت مديره موظف است نسبت به دعوت اعضاء به وسيله درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار یا دعوتنامه کتبی كه در آن، روز، ساعت، مكان تشكيل و دستور جلسه بطور روشن قيد شده باشد؛ اقدام نمايد. بديهي است از تاريخ دعوت اعضا تا تشكيل مجمع عمومي و همچنين بين دو مرحله مجمع عمومي، بايد حداقل 20 روز فاصله باشد و حداكثر اين فاصله نبايد از 45 روز تجاوز نمايد.

تبصره 2 – دعوت مجامع عمومي به تصويب هيات مديره خواهد بود و در صورت استنكاف هيات مديره، بازرس يا بازرسان مي توانند راساً نسبت به دعوت مجمع عمومي اقدام نمايند. همچنين در صورت خودداري بازرس يا بازرسان، حداقل يك چهارم اعضا مي توانند مجمع عمومي را دعوت نمايند.

تبصره 3 – دعوت كنندگان مجامع عمومي عادي يا فوق العاده، مكلفند موضوع و تاريخ تشكيل مجمع عمومي را حداقل 20روزپيش از تشكيل، طي دعوتنامه كتبي به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي اعلام نمايند.

تبصره 4 – اخذ راي در جلسات مجامع عمومي علني است مگر در مورد انتخاب هيات مديره، هيات داوري و بازرسان و ساير مواردي كه مجمع عمومي تصويب نمايد؛ بطور كتبي و مخفي به عمل خواهد آمد.

تبصره 5 - هر يك از اعضاي مجمع عمومي مي تواند وكالت يكي ديگر از اعضا را بر عهده گيرد.

تبصره 6- نمایندگان اشخاص حقوقی جهت حضور در مجامع انجمن می­بابستی کتباً از سوی صاحبان امضا مجاز به انجمن معرفی شده باشند.

ماده 12- مجمع عمومي عادي هر سال يك بار با حضور دست كم نصف بعلاوه يك اعضا رسميت مي يابد. چنانچه بار اول به نصاب لازم نرسد ؛ براي بار دوم به همان ترتيب دعوت و با حضور حداقل يك سوم اعضا رسميت خواهد يافت.

تبصره 1 – مجمع عمومي عادي در مواقع ضروري بنا به تشخيص ودعوت هيأت مديره يا بازرسان يا يك چهارم اعضا بطور فوق العاده تشكيل مي گردد. اين مجمع نيز داراي همان وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي مي باشد و ترتيب دعوت و تجديد دعوت و نصاب آن نيز، همانند مجمع عمومي عادي خواهد بود.

تبصره 2- تصميمات مجمع عمومي عادي در كليه مراحل، با اكثريت نصف بعلاوه يك آرای حاضران معتبر است، مگر در موارد انتخاب هيأت مديره و بازرسان كه با اكثريت نسبي آراي حاضران نافذ خواهد بود.

ماده 13 - وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي عبارتست از :

1- استماع گزارش هيأت مديره وبازرس يا بازرسان در مورد كارهاي انجام شده و رسيدگي و اتخاذ تصميم در مورد تصويب آن و همچنين اتخـاذ تصميم نسبت به پيشنهادهاي مربوط به برنامـه هـاي سـال جاري و آتـي انجـمن صنفي.

2- استماع، رسيدگي و اتخاذ تصميم در مورد تصويب يا عدم تصويب گزارش مالي خزانه دار و بودجه آتي انجمن صنفي.

3- دادن رهنمود و تصويب سياستهاي كلي و تعيين خط مشي و برنامه هاي آتي انجمن صنفي.

4- تعيين نحوه اطلاع رساني به اعضا درخصوص دعوت به مجمع عمومي وساير موارد.

5- بررسي و تصويب يا رد تقاضاي متقاضيان عضويت در انجمن صنفي كه صلاحيت آنان از سوي هيأت مديره تأييد نشده باشد.

6- رسيدگي نهايي به اعتراض كساني كه طبق مقررات انضباطي اين اساسنامه، از عضويت انجمن صنفي معلق يا سلب عضويت شده اند( موضوع ماده 6 اساسنامه ) .

7- تفويض اختيار به هيأت مديره در مورد انعقاد پيمانهاي دسته جمعي در جهت استيفاي حقوق و خواست هاي قانوني اعضا.

8- ايجاد كميته ها و همكاري در جهت تأسيس و تقويت شرکتهاي تعاوني وسايرمراکزمرتبط.

9- انتخاب و عزل انفرادي ودسته جمعي اعضاي هيأت مديره و بازرسان انجمن صنفي.

10- تعيين ميزان وروديه و حق عضويت اعضا و يا تغيير آن.

ماده 14 – مجمع عمومي فوق العاده جهت اتخاذ تصميم در موارد موضوع ماده 15،با حضور دست كم نصف بعلاوه يک اعضا تشكيل خواهد شد. چنانچه بار اول اين نصاب حاصل نشود ؛ در مرحلة دوم با حضورحداقل يك سوم اعضا رسميت مي يابد و در هر حال تصميمات آن اعم از مرحله اول يا دوم، با اكثريت دو سوم آرای اعضاي حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

ماده 15- وظايف و اختيارات مجمع عمومي فوق العاده عبارتست از :

1- طرح و تصويب اصلاحات اساسنامه.

2- انحلال انجمن صنفي و انتخاب هيأت تصفيه.

تبصره - پيشنهادها در زمينه تغيير يا اصلاح اساسنامه، بايد به طور مشخص و كتباً حداقل 20 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي فوق العاده به اطلاع كليه اعضا و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي رسانده شود.

ماده 16- پس از به حد نصاب رسيدن تعداد اعضاي حاضر و اعلام رسميت جلسة‌ مجمع عمومي توسط رئيس يا يكي از اعضاي هيات مديره، بلافاصله هيأت ریيسه مجمع عمومي مركب از دست کم يك ریيس، يك نايب ریيس و يك منشي از بين اعضاي حاضر با رأي اكثريت اعضاء انتخاب و ادارة‌ جلسه را بر عهده خواهند گرفت. چنانچه انتخابات هيأت مديره و بازرسان يا يكي از آنها نيز در دستور كار مجمع عمومي باشد ؛ دو نفر ديگر نیز به عنوان ناظر از بين اعضاي حاضر در جلسه با راي اكثريت اعضا انتخاب مي شوند.

تبصره 1- اعضای هيأت رئيسه و نظارت بر انتخابات نبايد كانديداي عضويت درهيأت مديره و بازرسان باشند ( مگر در صورتی که  نظر مثبت سه چهارم حاضران در مجمع عمومي باشد).

تبصره 2- برگزار كنندگان مجامع عمومي عادي يا فوق العاده موظفند فهرست اسامي و مشخصات اعضاي انجمن صنفي را تهيه و پيش از آغاز مجمع عمومي، آن را به امضاي اعضاي حاضر برسانند.

تبصره 3- هيات ریيسه و نظارت بر انتخابات، مكلفند در پايان راي گيري، پس از شمارش و قرائت آرا به ترتيب حائزان اكثريت آرا، اعضاي اصلي و علي البدل هيأت مديره،بازرسان اصلي و علي البدل را طي صورتجلسه تعيين نمايند.

تبصره 4- هرگاه در مجمع عمومي، شور و اخذ تصميم در مورد موضوعات مطروح در دستور جلسه خاتمه نيابد، هيات ریيسه مجمع با تصويب اكثريت اعضا مي تواند اعلام تنفس نموده، تاريخ جلسـه بعدي را كه حداكثر از سه هفته متجاوز نباشد؛ معين كند. تمديد جلسه، نياز به دعوت و انتشار آگهي مجدد نخواهد داشت و نصاب لازم براي تشكيل جلسه همان نصاب قبلي مي باشد كه در صورت عدم تشكيل، در مرحله بعدي، مجمع عمومي طبق روال مندرج در اين اساسنامه برگزار خواهد شد.

ماده 17- چنانچه اعضاي شركت كننده در انتخابات ظرف يك هفته از تاريخ تشكيل مجمع عمومي با ذكر دلايل به چگونگي برگزاري مجمع عمومي و انجام انتخابات كتباً اعتراض نمايند، هيأت ریيسه و نظارت بر انتخابات مكلف خواهند بود، حداكثر ظرف يك هفته از تاريخ رويت اعتراض، به آن رسيدگي و نتيجه را به نحو مقتضي به اطلاع اعضاي انجمن صنفي خصوصاً اعضاي معترض برسانند و رونوشت آن را به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تسليم نمايند.

تبصره- چنانچه اعتراض رسيده وارد باشد، هيأت رییسه ونظارت، ابطال مجمع عمومي يا تصميم متخذه مورد اعتراض را اعلام و به ترتيب مقرر در اساسنامه، نسبت به دعوت مجمع عمومي و تجديد آن، اقدام خواهد شد.

ب - هيأت مديره و وظايف و اختيارات آن

ماده 18- هيأت مديره داراي 5 نفر عضو اصلي و 2 نفر عضو علي البدل بوده كه از بين كانديداهاي واجد شرايط، با رأي كتبي و مخفي اعضاي حاضر در جلسه مجمع عمومي عادي، براي مدت 3 سال انتخاب مي گردند و تجديد انتخاب آنان براي دوره هاي بعدي در صورت حفظ شرايط لازم، بلامانع است.

ماده 19- هيأت مديره مكلف است، پس از قطعيت انتخابات، ظرف يك هفته اولين جلسه خود را تشكيل و از بين خود، يك رئيس، يك نايب رئيس و يك خزانه دار و همچنين از بين اعضاي هيأت مديره يا خارج از آن يك دبير انتخاب و صاحبان امضاي مجاز اسناد و مدارك مالي و اوراق تعهد آور (رئيس یا نایب رئیس و خزانه دار) را طي صورتجلسه اي به اطلاع اعضا برساند و نسخه اي از صورتجلسه مذكور را به همراه مدارك مورد نياز به منظور انجام تشريفات ثبت، به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تسليم نمايد.

ماده 20- جلسات عادي هيأت مديره با حضور اكثريت اعضا ( حداقل 3 نفر ) رسميت مي يابد و تصميمات آن با آرای اكثريت اعضاي حاضر در جلسه معتبر خواهد بود و همچنين برحسب ضرورت، بنا به دعوت رئيس، نايب رئيس يا 3/1 اعضاي هيأت مديره بطور فوق العاده تشكيل مي گردد.

تبصره 1 - برنامه زماني ومكان برگزاري جلسات و نحوه دعوت از اعضاي هيات مديره در اولين جلسه هيات مديره تعيين خواهد شد.

تبصره 2- خدمات هيأت مديره افتخاري است، مگر اينكه مجمع عمومي در اين مورد ترتيب ديگري اتخاذ و به تصويب برساند.

تبصره 3- غيبت در سه جلسه متوالي يا پنج جلسه متناوب، بدون ارايه عذر موجه به عنوان استعفاي شخصي از سمت هيأت مديره تلقي مي گردد و عضو يا اعضاي علي البدل به ترتيب تقدم آرا جانشين عضو مستعفي خواهند شد. تشخيص موجه يا غيرموجه بودن عذر برعهده هيأت مديره خواهد بود.

ماده 21- هيأت مديره موظف است حداكثر ظرف يك ماه پس از به ثبت رسيدن مصوبات مجمع عمومي در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و دريافت گواهينامه ثبت انجمن، به نام انجمن و با امضاي مشترك صاحبان امضاي مجاز اسناد و مدارك مالي انجمن، در بانك يا بانك هاي كشور حساب باز نموده و وجوه متعلق به انجمن را در آن واريز نمايد.

ماده 22 – كليه مكاتبات اداري و اوراق عادي انجمن با امضاء رئيس هيات مديره يا دبير، ممهور به مهر انجمن و كليه اسناد مالي، اوراق رسمي بهادار و قراردادهاي تعهدآور كه به تصويب هيات مديره رسيده باشند با امضاء مشترك صاحبان امضاي مجاز و ممهور به مهر انجمن معتبر خواهد بود.

ماده 23 - در صورت استعفا، از دست دادن شرايط، سلب عضويت يا غيبت غير موجه اعضای هیات مدیره در سه جلسه متوالي يا 5 جلسه متناوب، اعضاي علي البدل با توجه به تقدم آرا جايگزين عضو يا اعضاي مزبور خواهند شد. هيات مديره مكلف است نتيجه را ضمن تنظيم و امضاي صورتجلسه به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تسليم نمايد.

تبصره 1- مادامي كه اكثريت اعضاي هيأت مديره، سمت خود را حفظ نموده باشند انتخابات تكميلي براي باقيمانده دوره برگزار مي گردد.

تبصره 2- در صورت استعفـا، فوت، از دست دادن شرايـط يا سلب عضـويت اكثريت اعضاي هيـأت مديره، انتخابات هيأت مديره بايد تجديد گردد.حداکثر ظرف 2 ماه بازرسان نسبت به تشکیل مجمع عمومی و تجدید انتخابات اخطار می دهند. يك سوم اعضاي انجمن صنفی موظفند مجمع عمومي را جهت انجام انتخابات دعوت نمايند. به هر حال چنانچه ظرف 6 ماه در اين زمينه اقدامي صورت نگيرد، بازرس یا بازرسان مکلفند انحلال انجمن را به وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعي اعلام نمایند.

تبصره 3 – درصورت استعفا يا سلب عضويت هركدام از اعضاي هيات مديره يا بازرسان كه منجر به تجديد انتخابات هيات مديره و بازرسان شود، فرد مستعفي يا سلب عضويت شده در اولين انتخابات نمي تواند كانديدا شود.

ماده 24 - هيأت مديره موظف است دست كم سه ماه پيش از پايان دوره اعتبار قانوني، درمورد دعوت مجمع عمومي به منظور تجديد انتخاب مسئولان انجمن صنفي اقدامات لازم را بعمل آورد.

تبصره هيأت مديره پس از پايان دوره ماموريت، تا تعيين هيأت مديره جديد، مسوول حفظ كليه دارایي ها واموال و اسناد و مدارك انجمن خواهد بود.

ماده 25 - ساير وظايف و اختيارات هيأت مديره :

1- تهيه دفاتر رسمي و قانوني انجمن صنفي (دفاتر مالي عضويتو صورتجلسات هيات مديره).

2- اجراي دقيق مفاد اساسنامه و مصوبات مجامع عمومي.

3- دعوت مجامع عمومي درموعدمقررو بررسي و تطبيق شرايط متقاضيان عضويت در انجمن صنفي.

4- بررسي بودجه و گزارش مالي خزانه دار و پيشنهاد آن به مجمع عمومي.

5- تشكيل مرتب و به موقع جلسات هيأت مديره به منظور رسيدگي به امور جاري انجمن صنفي.

6- تعيين محل اقامتگاه قانوني و دفتر مركزي انجمن صنفي.

7- انتخاب ومعرفي نماينده به مراجع ذيصلاح براي موارد خاص و معين.

8- بررسي وضع مالي انجمن صنفي و اتخاذ تصميم نسبت به هزينه هاي جاري و ضروري آن.

9- همكاري درجهت تاسيس و تقويت شركتهاي تعاوني و ايجاد امكانات رفاهي براي اعضا.

10- وكالت و نمايندگي انجمن در مراجع قانوني، حقوقي، قضائي، دستگاههاي دولتي و ملي درحدود مقررات اين اساسنامه.

11- اتخاذ تصميم در مورد پيمانهاي دسته جمعي و بررسي وتصويب آیين نامه هاي داخلي.

12- تهيه گزارش عملكرد هيأت مديره و ارايه آن به مجمع عمومي.

13- تعيين و اعزام نمايندگاني جهت شركت در جلسات مراجع حل اختلاف و كميته هاي مختلف نظير حفاظت فني و بهداشت كار و نظاير آن با رعايت مقررات قانوني.

14- تشكيل كميته هاي مختلف (در صورت لزوم) از قبيل كميته حل اختلاف، كميته عضويت، كميته تداركات و پشتيباني،كميته امور حقوقي، كميته رفاهي و ساير كميته ها.

15- اتخاذ تصميم در مورد پيوستن به انجمن‌هاي صنفي دیگر به منظور تشكيل يا عضويت در كانون انجمن‌هاي صنفي مربوط و يا خارج شدن از كانونهاي مذكور.

 

ماده 26 - وظايف ریيس هيأت مديره :

1- مراقبت در حسن جريان امور انجمن صنفي و دعوت از اعضاي هيأت مديره به تشكيل مرتب جلسه.

2- اداره جلسات هيأت مديره وتنظيم صورتجلسه ها با همكاري منشي جلسه.

3- ابلاغ تصميمات و مصوبات مجامع عمومي وهيأت مديره به دبير وساير مسئولان انجمن صنفي، جهت اجرا و پي گيري آن.

4- امضاي كليه قراردادها و احكام استخدامي كارشناسان، مشاوران، دبير و ساير مسوولان انجمن صنفي كه با تصويب هيأت مديره استخدام يابه كار گمارده خواهند شد.

5- امضاي كليه چك ها و اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور به اتفاق خزانه دار وممهور نمودن آن به مهر انجمن صنفي.

6- امضاي كارت هاي عضويت اعضا به اتفاق خزانه دار كانون.

7- انجام ساير اموري كه به موجب اساسنامه بر عهده ریيس قرار دارد.

تبصره1- قسمتي از وظايف ریيس هيات مديره كه مربوط به امور اداري مي باشد، قابل واگذاري به دبير انجمن خواهد بود.

تبصره 2 در غیاب رییس هیئت مدیره، نایب رییس انجام وظایف بند های 1 و 2 و3 را به عهده خواهد داشت.

ماده 27 -هيات مديره نسبت به استخدام دبير از بين اعضاي اصلي هيات مديره يا خارج از آن اقدام مي نمايد. با پايان اعتبار هيات مديره، رابطه استخدامي دبير با كانون نيز ملغي مي شود.

تبصره- دبيرخانه انجمن صنفي تحت مسووليت مستقيم دبيرانجمن و زير نظر هيأت مديره به منظور اداره تشكيلات اجرايي و اجراي مصوبات هيأت مديره در مركز اصلي انجمن صنفي داير ومي تواند داراي كاركناني باشد كه بنا به پيشنهاد ریيس هيأت مديره يا دبير و تصويب هيأت مديره، به كار گمارده مي شوند.

ماده 28 وظايف واختيارات دبير:

 دبيردر صورت تفويض ازطرف هيات مديره، داراي وظايف به شرح ذيل خواهد بود:

1- حفظ و نگهداري كليه اسناد و مدارك و صورتجلسات و سوابق اعضا و دفاتر انجمن صنفي.

2- انجام مكاتبات اداري و جاري انجمن صنفي.

3- امضاي اسناد و مدارك مالي و اوراق تعهد آور به همراه خزانه دار.

4- تهيه و صدور و ابلاغ دعوتنامه ها و امضاي كارت هاي عضويت اعضا به اتفاق خزانه دار انجمن صنفی.

5- تهيه دفاتر «عضويت» و «امور مالي» با نظر وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و همچنين دفاتر انديكاتور و ثبت و صدور نامه ها.

6- تهيه و تنظيم نشريات مربوط به انجمن صنفي در حدود مقررات قانوني.

7- ابلاغ اساسنامه و بخشنامه ها و شيوه نامه هاي دولتي و ساير مقررات قانوني براي آگاهي و استفاده مسوولان و اعضاي انجمن صنفي.

8- مهيا ساختن مكان تشكيل جلسات مجامع عمومي، هيأت مديره و بازرسان.

9- ابلاغ مصوبات و تصميمات اركان انجمن و احكام و نامه هاي واصله از مراجع قانوني و دستگاه هاي اداري به مسوولان مربوط.

10- انجام ساير اموري كه به نحوي از انحاء با وظايف دبيرخانه ارتباط دارد.

تبصره- كاركنان دبيرخانه در برابر دبير و دبير نيز در برابر هيأت مديره مسوول هستند.

ماده 29- وظايف واختيارات خزانه دار:

خزانه دار مسوول امور مالي انجمن صنفي بوده وداراي وظايف واختياراتي به شرح ذيل است :

1- امضاي كليه چك ها و اسناد و اوراق تعهد آور به اتفاق ریيس هيأت مديره يا يكي ديگر از صاحبان امضاي مجاز اسناد مالي و ممهور نمودن آن به مهر انجمن صنفي.

2- اداره امور مالي انجمن، تهيه و تنظيم دفاتر واسناد و صورتجلسات مالي و رسيدگي و حفظ حسابهاي انجمن صنفي.

3- رسيدگي به صحت اسناد و مدارك تنظيم شده در مورد كليه دريافتها و پرداختها و تاييد و امضاي صورتحساب هاي مربوط.

4- امضا و صدور كارت عضويت اعضا و به اتفاق ریيس هيأت مديره يا دبير.

5- نظارت برخريد، فروش، اجاره و هر نوع عمل مالي ومسووليت درحفظ اموال منقول، غير منقول، وجوه، اسناد، مدارك مالي وصحت معاملات انجمن صنفي.

6- ثبت كليه دريافتي ها وهزينه هاي انجمن صنفي در دفاتر رسمي انجمن صنفي.

7- پيش بيني بودجه و هزينه هاي يك ساله انجمن صنفي و تسليم آن به هيأت مديره جهت ارايه به مجمع عمومي.

تبصره 1- خزانه دار موظف است هر سال قبل از تشكيل مجمع عمومي سالانه، گزارش مالي انجـــمن صنفي را جهت ارايه به مجمع عمومي تنظيم و پس از امضاي خود و ریيس هيأت مديره،رونوشت آن را در اختيار بازرسان قرار دهد.

تبصره 2- خزانه دار موظف است درهر مورد بنا به تقاضاي بازرسان،كليه دفاتر واسناد مالي انجمن صنفي را براي رسيدگي در محل انجمن صنفي در ازاي رسيد و براي مدت معين، در اختيار آنان قرار دهد.

ج ـ بازرس يا بازرسان، حدود وظايف واختيارات آنان

ماده 30 - بازرسان انجمن صنفي، متشكل از 1 نفر بازرس اصلي 1 نفر بازرس علي البدل كه با راي مستقيم و مخفي اعضا از بين كانديداهاي واجد شرايط عضو انجمن براي مدت 1 سال انتخاب مي شوند و تجديد انتخاب آنان براي دوره هاي بعدي مشروط به حفظ شرايط لازم بلامانع است.

تبصره- در صورت استعفا، فوت، از دست دادن شرايط انتخاب يا سلب عضويت آنها، بازرس يا بازرسان علي البدل براي بقيه دوره جانشين و عهده دار وظايف آنان خواهند بود.

ماده 31- وظايف و اختيارات بازرسان :

1- نظارت بر كليه اقدامات هيأت مديره و دبير در حدود مقررات اين اساسنامه وهمچنين مراقبت در كليه امور مربوط به دعوت مجامع عمومي عادي و فوق العاده.

2- رسيدگي و نظارت به دفاتر واوراق و اسناد مالي و هزينه هاي انجمن صنفي و مراقبت درحسن جريان امور مالي و اداري انجمن صنفي.

3- پيگيري و رسيدگي به شكايات اعضا و در صورت لزوم تهيه گزارش و ارايه به وزارت تعاون، كارورفاه اجتماعي و همچنين ارايه رونوشت گزارش به هيأت مديره يا مجمع عمومي(حسب مورد).

4- رسيدگي واظهار نظر درمورد گزارش مالي جهت ارايه به مجمع عمومي.

5- اقدام به دعوت و تشكيل مجمع عمومي در صورت لزوم، با توجه به اختيارات مندرج در اين اساسنامه.

6- شرکت در جلسات هيأت مديره(درصورت لزوم)، بدون داشتن حق راي.

تبصره : بازرس/بازرسان بايد پيش از تاريخ تشكيل مجمع عمومي سالانه، گزارش مالي و كليه محاسبات انجمن را رسيدگي ونظر مثبت يا منفي خود را به دبيرخانه انجمن تسليم دارند. همچنين بازرس/بازرسان ملزم هستند خلاصه اقدامات خود را مكتوب نموده تا در مواقع نياز به مجمع عمومي(گزارش سالانه)، يا وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعي ارايه نمايند.

فصل چهارم

ساير مقررات

ماده32- كانديداهاي عضويت در هيأت مديره، بازرسان بايد داراي شرايط زير باشند:

1- تابعيت جمهوري اسلامي ايران.

2- التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

3- عدم وابستگي به احزاب و گروههاي سياسي غيرقانوني.

4- نداشتن محکومیت قطعی كيفري موثر.

5- عدم اشتهار به فساد اخلاق.

6- عدم اعتياد به مواد مخدر.

7- عضویت در هیأت مدیره یا مدیرعامل شرکت­های عضو انجمن صنفی

8- حداقل 3 سال سابقه عضویت در انجمن

تبصره: کاندیدهای اولین دوره از شرایط بند 8 معاف می­باشند.

ماده 33 – در اجراي ماده18آیين نامه انجمنهاي صنفي وکانونهاي مربوط، به منظور ثبت و آموزش اعضا، هر دوره حداقل 5 درصد حق عضويت دريافتي از اعضا به حساب اعلام شده از طرف اداره كل سازمانهاي كارگري و كارفرمايي واريز خواهد شد.

ماده 34 - در صورت بروز اختلاف بين اعضاي هيات مديره با يكديگر يا هيات مديره با بازرسان و يا اعضاي انجمن صنفي با هريك از اعضاي هيات مديره يا بازرسان، حل آن مي تواند در وهله اول از طريق هيات داوري صورت گيرد. به اين منظور در صورت درخواست هريك از طرفين اختلاف، مجمع عمومي فوق العاده با رعايت مقررات مربوط تشكيل و از بين خود 3 يا 5 نفر را جهت حل اختلاف انتخاب مي نمايد. در صورت عدم پذيرش راي هيات داوري از سوي طرفين اختلاف، مطابق مواد اين اساسنامه و مقررات مربوط اقدام مي شود. هيات داوري پس از صدور راي خود، منحل مي گردد.

ماده 35- مسوولان انجمن صنفي، مكلفند هر نوع مدارك، دفاتر و اسناد مورد درخواست وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي را جهت بررسي در محل انجمن صنفي يا خارج از آن، در اختيار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي قرار دهند.

ماده 36- انجمن صنفي در موارد زير منحل مي گردد :

1- در صورت تصويب مجمع عمومي فوق العاده.

2- گذشت شش ماه از تاريخ پايان اعتبار هيأت مديره وعدم تجديد انتخابات آن.

3- در صورت صدور رأي قطعي از طرف مراجع قضايي كشور.

تبصره1- انحلال انجمن، موجب تضييع حق يا اسقاط تكليف دو طرف قرار داد منعقده قبلي نخواهد بود.

تبصره 2- چنانچه انجمن صنفي بنا به تصويب مجمع عمومي فوق العاده منحل گردد، مجمع مذكور مكلف است در همان جلسه از بين اعضاي با سواد و با سابقه و مطلع حاضر در جلسه نسبت به انتخاب 3 يا 5 نفر به عنوان اعضاي هيأت تصفيه اقدام و نتيجه را ضمن تنظيم و امضاي صورتجلسه، به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي اعلام نمايد.

تبصره 3- چنانچه انجمن صنفي به لحاظ عدم تجديد انتخابات هيات مديره در مهلت مقرر قانوني يا براساس راي مراجع قضايي منحل گردد و تشكيل مجمع عمومي فوق العاده امكانپذير نباشد، حداكثر ظرف دو هفته بازرسان ورييس هيات مديره با نظارت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي اين وظيفه را عهده دار خواهندشد. درصورت عدم وجود، حداكثر ظرف دو هفته بايد هيأت تصفيه اي مركب از 3 يا 5 نفر از اعضاي با سواد و با سابقه و مطلع انجمن، با نظارت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تشكيل گردد.

ماده 37 – چنانچه حداكثر تا پايان دوره اعتبار هيات مديره، نسبت به تشكيل مجمع عمومي و تجديد انتخابات هيات مديره اقدام نشده باشد ؛بازرس یا بازرسان نسبت به تشكيل مجمع عمومي و انجام انتخابات به اعضا اخطار مي دهند. پس از اخطار بازرس یا بازرسان، يك سوم اعضاي انجمن صنفی حداكثر تا شش ماه فرصت دارند نسبت به تشكيل مجمع عمومي و تجديد انتخابات اقدام نمايند و چنانچه در اين مدت ( حداكثر 6 ماه پس از پايان دوره اعتبار هيات مديره ) تجديد انتخابات صورت نگرفته باشد، بازرس یا بازرسان مكلف هستند انحلال انجمن صنفی را به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و در صورت دارا بودن عضويت كانون، به كانون ذيربط اعلام نمايند.

ماده 38- هيأت تصفيه مكلف است حداكثر ظرف شش ماه با هماهنگي و راهنمايي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به كليه حسابهاي انجمن صنفي رسيدگي نموده، فهرست كاملي از كليه دارایيهاي انجمن صنفي شامل اموال منقول و غير منقول و همچنين صورتي از بدهي هاي انجمن صنفي را تهيه نموده، دارایي انجمن صنفی را پس از تسويه كليه حسابهـاي بدهكـاران و بستانكـاران و تأديه بدهي ها، ضمن تنظيم و امضـاي صورتجلسه اي مابقي در صورت مازاد با نظارت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در اختيار اعضاء انجمن قرار دهند و در صورت عدم وجود به مراکز خرید واگذار شـود.

ماده 39- هر گونه ابهامي در اجراي مقررات اين اساسنامه، تابع نظر وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مي باشد.

ماده 40 – هرگونه تغيير در مفاد اساسنامه، پس از موافقت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي قابل اجراست.

ماده 41- مهلت هاي مندرج در اساسنامه بدون احتساب روزهاي تعطيل خواهد بود.

اين اساسنامه در 4 فصل و 41 ماده و 45 تبصره در تاريخ 4 آذر 1392 با اكثريت آرا به تصويب مجمع عمومي موسس/ فوق العاده مورخ 4 آذر ماه انجمن صنفي كارفرمايي رسيد.